Waarom jouw Intuïtie zo waardevol is; een praktijkvoorbeeld.

“Nog vaak vraag ik me af hoe het komt dat ik toen juist die vraag stelde!”  Intuïtie?

Jaren geleden was er een meisje in groep 3 op de school waar ik Intern begeleider was. Ze was rustig, betrokken en sociaal. Op vrijdagmorgen gaf ik les aan die groep dus zag ik haar ook wekelijks in de klas. Haar resultaten waren erg grillig. Soms scoorde ze goed, soms viel ze compleet uit. De leerkracht kreeg er geen grip op. Haar intelligentie werd getest en die kwam uit op gemiddeld. Ze had uitval zowel bij taal als bij rekenen dus werd er richting dyslexie/dyscalculie gedacht. Maar steeds als ik het meisje zag voelde ik…’Er klopt iets niet, er is iets anders aan de hand.’ Hoe meer ik haar zag, hoe sterker ook mijn gevoel werd.

Op een middag waren de leerkracht en ik met de moeder in gesprek en vanuit het niets vroeg ik: “Heeft ze iets ernstigs of traumatisch meegemaakt? “  En, eigenlijk tot mijn grote verbazing, zei moeder: “Ja, anderhalf jaar geleden maar daar hebben we toen veel met haar over gepraat dus we zijn ervan uitgegaan dat ze daar geen last meer van heeft.” Met die vraag sloeg ik de spijker op zijn kop en bleek ik de kern te pakken te hebben. Het meisje voelde zich continue onveilig en was steeds alert op wat er zich om haar heen afspeelde. Daardoor mistte ze veel instructie en bij de verwerking had ze geen focus op haar werk.

Met de juiste hulp, goede begeleiding thuis en enkele interventies op school heeft ze de basisschool probleemloos doorlopen en is ze naar de HAVO gegaan. Vaak heb ik mijzelf afgevraagd waar mijn gevoel steeds vandaan kwam en waarom ik destijds die vraag aan moeder stelde. Ik noem het intuïtie. Signalen die ik zag, gecombineerd met een empathische verbinding met het meisje en hoogst waarschijnlijk onbewuste kennis die ik tijdens de opleiding heb opgedaan of herkenning van wat een cliënt ooit had verteld.  In ieder geval was er geen sprake van rationele gedachten of een bewuste optelsom.

 

Neem je intuïtie serieus

Je weet zoveel. Je kennis, ervaring en empathisch vermogen stellen jou in staat om keuzes te maken zonder er lang bij na te denken. Je weet of een kind liegt of de waarheid spreekt, je voelt als er bij een kind thuis iets gaande is, je ruikt onraad als er geroddeld wordt. Er is zoveel opgeslagen in je onderbewustzijn en je intuïtie zorgt ervoor dat dat aan de oppervlakte komt. Het dreigende gevaar dat je instinctief voelt  komt dankzij je intuïtie aan de oppervlakte. Hoe mooi is dat en hoe krachtig is het als je daar gebruik van maakt in je werk.

 

Waarom is Intuïtie betrouwbaar?

Intuïtie is gebaseerd op eerdere ervaringen dus in feite is dat opgeslagen kennis die je hebt opgedaan. Ook zit er diep in onze hersenen ons instinct wat ons nog altijd waarschuwt voor ondermeer gevaar. Daarnaast ben ik van menig dat emphatisch vermogen en gevoeligheid hierbij ook een rol spelen. Hoe meer je ervaart, opneemt en signaleert, des te meer kunnen je zintuigen en je waarnemingen gekoppeld worden aan ervaringen in je onderbewustzijn.

 

Intuïtie of gevoel?

Intuïtie wordt vaak verward met het ervaren van gevoelens. Het is echt  iets anders. Een gevoel is een emotie en deze is te reguleren en door gedachten te beïnvloeden. Intuïtie is afkomstig uit eerdere bewuste of onbewuste ervaringen die ergens ver opgeslagen zijn. Op het moment dat we in een situatie terecht komen die gelinkt kan worden aan zo’n opgeslagen ervaring borrelt er iets op uit ons brein zonder dat we erbij nadenken. In wezen is intuïtie het resultaat van ervaringen en leerprocessen en daarbij ook een deel instinct. En juist omdat het puur is en niet door onze gedachten beïnvloed wordt is het zo krachtig en meestal juist.

 

Wanneer en hoe weet je of je intuïtie spreekt?

Intuïtie is lastig beïnvloedbaar. Zelfs wanneer je met je gedachten ze weg rationaliseert en een andere beslissing neemt dan je eerste ingeving was dan blijft er een knagend onrustig gevoel. Er blijft een strijd en twijfel voelbaar. Wanneer je een emotie relativeert of met je gedachte stuurt verandert de emotie daadwerkelijk. Een emotie die voorkomt uit het negeren van je intuïtie verergert juist. Intuïtie is het best te testen met gedrag.  Kijk terug op beslissingen die je hebt genomen. Hoe vaak zeg je: “Had ik maar naar mezelf geluisterd.”? Emotie is te testen met gedachten. Verander je gedachten over een bepaalde situatie. wanneer je gevoel mee verandert is er sprake van een emotie.

 

Herken en oefen je intuïtie:

Wanneer je bewust stil staat bij wat je ervaart en hoe beslissingen uitpakken ga je je intuïtie steeds beter herkennen. Het is een proces van ’trial and error’. Onderstaande tips helpen je om je intuïtie te ontwikkelen.

De eerste en essentiële tip hierbij is. MAAK RUIMTE. Zolang je brein aan het woord is, hoor je je intuïtie niet. Neem even afstand van een situatie of beslissing die je moet nemen. Een korte pauze, een wandeling, een nachtje er over slapen biedt ruimte.

Kijk aan het eind van de dag eens terug op al je acties en beslissingen. Zijn erbij die je niet bewust of als vanzelf hebt genomen?

Als je vanuit het niets alarmbellen hoort, een onrustig gevoel in je buik voelt, panieksignalen ervaart of een heel stellig gevoel dat je iets wel of niet moet doen. Ga er dan maar vanuit dat het intuïtie is en volg het.

Wanneer je twijfelt test het gevoel dan met gedachten. Check of er geen vooroordelen of verwachtingen een rol spelen. Intuïtie is puur. Vooroordelen kunnen je weg houden bij je intuïtie, evenals angst. Als het gevoel verdwijnt door te rationaliseren neem dan op die basis een beslissing. Want dan is er sprake van iets anders dan intuïtie. Als het gevoel blijft knagen.. volg dan je ingeving. Stel…je hebt een afspraak met een ouder over een leerling. De ouder komt heel vriendelijk over en vertelt heel positief over het kind en hoe het thuis gaat. Maar jij krijgt het gevoel of de gedachte ‘dit klopt niet’.  Ga dan bij jezelf na waar die gedachten op gebaseerd zijn;  Heb je een vooroordeel omdat je van een collega wel eens iets hebt gehoord? of..doet de beste ouder je denken aan iemand die je niet mag? Zeg  tegen jezelf..ahhh joh, het zal wel kloppen…. Wat gebeurt er dan?  Verdwijnt het buikgevoel of blijft het knagen? in het laatste geval zou ik erg doorvragen of tenminste de leerling goed in de gaten houden.

Intuïtie voel je meestal in je buik. Emoties kun je ook voelen in je keel, rondom je hart, in je maag.

Durf actie te nemen als je je intuïtie voelt. Daarmee leer je er steeds meer op te vertrouwen.

Last but not least: LEER OP JEZELF VERTROUWEN !!!!!

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Lees dan mijn eerste blog over Intuïtie HIER

 

 

 

 

 

 

× Kan ik u helpen?